Amg-Fars.IR

شهدا کبوتر

فرزند شهید مدافع حرم نظام محسنی سر قبر پدر

بابا آب داد بابا نان داد اما من! تا آمدم بگم: بــ…ــا بــ…ـا بـــابـــام جان داد…??