Amg-Fars.IR

شهدا کبوتر

نیروهای ترکیه به طور کامل از مناطق تحت کنترل ارتش سوریه خارج شدند

نیروهای ارتش ترکیه، آخرین مقر دیدبانی خود در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه در استان حلب در شمال سوریه را نیز تخلیه کردند….